Assessors / Consultors en Direcció Estratégica i Innovació

Home

 

Esdeveniments

Articles

Contacte

Legal

 Login Clients

           
 

- Qui som
- La nostra filosofia

- Els nostres serveis:
   
- Direcció estratègica
   - Gestió de la innovació
   - Sistemes d'informació


- Resultats:

   
- Direcció estratègica
 
  - Innovació - Idees
   - Sistemes d'Informació 

- Com treballem
 


 

 
 
 

Resultats | Orientació Estratègica

En l'actualitat estem treballant sota la crisi financera global que afecta o afectarà a pràcticament totes les entitats i empreses. Algunes poden aprofitar la crisi com una oportunitat i unes altres poden no sobreviure-la. El desafiament és: Com reorientar estratègicament el negoci en el marc de la crisi actual? Com reorientar estratègicament una associació empresarial cap al canvi, cap a una nova exigència de mercat donada la crisi que estem immersos?