Assessors / Consultors en Direcció Estratégica i Innovació

Home

 

Esdeveniments

Articles

Contacte

Legal

 Login Clients

           
 

- Qui som
- La nostra filosofia

- Els nostres serveis:

   
- Direcció estratègica
   - Gestió de la innovació
   - Sistemes d'informació


- Resultats:
   
- Direcció estratègica
   - Innovació - Idees
   - Sistemes d'Informació 

- Com treballem

 

 

 

 


 


 


 

 
 
 

Els nostres serveis | Orientació Estratègica

És possible vincular l'estratègia amb l'operativa diària?
Com ajustar processos, estructura organitzativa i sistemes de direcció i gestió?
Què és un bon quadre de comandament integral?
Com portar a terme un seguiment adequat de la implantació?


En teoria, l'estratègia marca les línies que ha de seguir una organització. En la pràctica, molts directius troben dificultats per fer que el dia a dia de les seves empreses reflecteixi l'estratègia que han definit. Fer realitat una estratègia requereix adequar l'organització, els sistemes d'informació, els processos i els mecanismes de control per a la seva execució. Una qüestió complexa, que involucra nombroses variables i afecta a totes les persones de l'organització.

Entre altres aspectes, l'execució d'una estratègia implica adequar l'estructura de responsabilitats, decidint qui participa a cada moment i amb quin rol; transmetre els objectius a través de tota l'organització; planificar la implantació i el pressupost; alinear tots els mecanismes de gestió perquè treballin harmònicament; i contar amb uns indicadors (financers i no financers) que permetin avaluar un seguiment.

El disseny de la metodologia que utilitzem, basada en l'ajuda del nostre equip assessor, fa que sigui també aplicable a empreses mitjanes i petites que no disposen d'una gran estructura i que poden destinar un temps limitat a desenvolupar el Pla Estratègic. En aquest sentit, el paper de l'equip assessor és important, atès que estalvia a l'empresa esforços de síntesis i estructuració d'idees, de manera que puguin centrar-se en els aspectes que aporten el màxim valor afegit.Orientació estratègica: Un avantatge addicional de la metodologia aplicada és que fomenta l'aplicació d'una visió estratègica en les actuacions diàries. L'enfocament metodològic proporciona un esquema de pensament diferent a una base àmplia de les persones que treballen en l'empresa, les quals podran momentàniament posar el dia a dia en segon terme i adquirir una visió global de l'empresa i de l'entorn. La participació dels membres del Comitè Estratègic i, per extensió, de tota l'empresa en el procés de definició del Pla Estratègic representa una oportunitat immillorable per a afavorir aquest enfocament global i a llarg termini.