Assessors / Consultors en Direcció Estratégica i Innovació

Home

 

Esdeveniments

Articles

Contacte

Legal

 Login Clients

           
 

- Qui som
- La nostra filosofia

- Els nostres serveis:
   
- Direcció estratègica
   - Gestió de la innovació
   - Sistemes d'informació


- Resultats:
   
- Direcció estratègica
   - Innovació - Idees
   - Sistemes d'Informació 
 

- Com treballem


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
 

Com traballem | Aconseguint objectius

Orientació estratègica en temps de crisis:
El servei que oferim permet a les empreses respondre a dues qüestions importants: 1 . Com hem d'afrontar la crisi? i 2 . Com podem sortir enfortits de la crisi? A partir d'un Comitè de Direcció format pels nostres consultors i l'equip de direcció analitzem la situació en que es troba l'empresa i plantajem diferents mesures d'actuació corresponents a les diferents àrees de negoci: Comercial, Financera, Operacions i Recursos Humans. Amb una visió global d'aquestes àrees es planteja una estratègia de negoci que no sol permeti esquivar la crisi, sinó que també serveixi per engegar aquells canvis que enfortiran el negoci amb vista al futur. El seguiment constant de la marxa de les actuacions i la seva adequació a les noves situacions, on aportem el nostre coneixement, assegura l'èxit aconseguint els objectius en els que ens hem involucrat.

Orientació estratègica enfocada al canvi:
La nostra consultoria en aquests moments està enfocada en que la crisi sigui el motor del canvi. Es tracta per tant de desenvolupar un Pla d'Acció Estratègic que ens permeti afrontar la crisi i enfortir la competitivitat de l'empresa. Es recomana actuar amb rapidesa i analitzar els resultats, a cada situació l'equip de consultors utilitzaran i aconsellaran les millors tècniques de gestió que requereixi cada cas en concret.  El canvi sempre genera un cert temor o rebuig entre les persones als qui els afecta. En situacions de crisis és més fàcil emprendre els canvis estratègics, així doncs, convertim una situació difícil en una oportunitat. Ara és quan més aconsellem incorporar el procés d'Innovació en les empreses. Ajudem a gestionar la Innovació a partir de l'orientació estratègica enfocada al canvi implementat i fent un seguiment de les quatre activitats bàsiques: generació de nous conceptes, desenvolupament de producte /servei, redefinició de processos del producte/servei, redefinició de processos de comercialització.

Motivem la CREATIVITAT:
Respecte a la necessitat d'aplicar la màxima creativitat en els processos d'INNOVACIÓ, la nostra metodologia fa particularment positiu el que l'organització plantegi alternatives, a vegades basades en "coneixements borrosos" que no han tingut l'oportunitat de trobar una via d'aplicació en el dia a dia rutinari de l'empresa. L'intentar aflorar un "coneixement borrós" i després "contrastar" utilitzant els elements objectius disponibles i estudiar els aspectes que existeixen de fons en una realitat diferent és una tècnica que utilitzem per motivar la creativitat. El contrast significa tornar a determinar les diferències que hi ha entre realitats que no són iguals i que poden fer que una solució només sigui aplicable a una d'aquestes realitats. 


Modernització de les organizacions:

La importància de desenvolupar una estratègia empresarial i un pla estratègic comercial pren cada vegada més rellevància per a les organitzacions que desitgen arribar a objectius concrets. 
Els fenòmens com Internet afecten la manera de fer negocis, la globalització és cada vegada més un fenomen al qual fa falta afrontar, el talent és cada vegada més escàs, tàctica i estratègia cada vegada es confonen més, per això, totes les organitzacions necessiten tenir clar quina és la seva raó de ser, el mercat on volen dirigir-se, quan, com i amb quins recursos humans i econòmics.
És per això, que a partir de les necessitats concretes, generalment comercials, definim l'estratègia a implementar i dissenyem o adeqüem els Sistemes d'Informació necessaris per al seu seguiment i per millorar la gestió.